Styrelsen

Vald vid Föreningsstämman 2023

Styrelsen utses av medlemmarna vid föreningsstämma och är våra representanter som får till uppgift att förvalta bostadsrättsföreningen. Genom att planera och styra drift och underhåll samt reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten bibehåller sitt värde.

Styrelsen

Ordförande

Ordförande

Lennart Starå

Tel. 070-63 158 28
e-post: ordf@ronneapark.se
Huvudansvarig för Avtal, Besiktningar, Hemsida, IT samt Underhållsplan.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig

Lena Jerlebo

Tel. 070-756 07 78
e-post: ekonomi@ronneapark.se
Huvudansvarig för Ekonomi

Sekreterare

Sekreterare

Kerstin Strömberg

Tel. 070-239 87 33
e-post: admin@ronneapark.se
Huvudansvarig som Sekreterare

vice Ordförande

vice Ordförande

Gert Nilsson

Tel. 0761-46 22 58
e-post: vordf@ronneapark.se
Huvudansvarig för Yttre miljön

Fastighetsansvarig

Fastighetsansvarig

Jan-Erik Gunnarsson

Tel. 0730-26 34 76
e-post: fastighet@ronneapark.se
Huvudansvarig för Fastighetsförvaltning

Nyheter

Suppleanter

Suppleant

Suppleant

Maria Ragnevad

Suppleant

Suppleant

Matts Persson

Revisorer

Aukt. Revisor

Marcus Torstensson

Ernst & Young AB

Föreningsrevisor

Ulf Svensson

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy, se policy.