Stadgar

 

Brf Rönneå Parks stadgar är grundläggande dokument för förvaltningen av föreningen. Bestämmelserna i stadgarna klarlägger ansvar och uppgifter för föreningens styrelse, revisorer och valberedning och viktigast för den enskilde medlemmen som bostadsrättshavare och boende.

Stadgarna har fastställts vid extra föreningsstämma samt årsstämma 2018 och innehåller i stort delar om

 • Föreningens firma och ändamål, säte och räkenskapsår
 • Medlemskap och avgifter, avsättning, underhållsplan och användning av årsvinst
 • ’Styrelse, beslutsförhet, firmateckning och förvaltning samt avyttring, styrelsens åligganden och revisor
 • Föreningsstämma, kallelse, motionsrätt, dagordning, protokoll och röstning
 • Formkrav vid överlåtelse/försäljning av bostadsrätt
 • Rätt att utöva bostadsrätten, bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter m m,
 • Föreningens rätt, tillträde till lägenheten, avsägelse och förverkande av rätt, avflyttning, uppsägning och tvångsförsäljning m

  Övriga bestämmelser
  Stadgarna finner du i boxen till höger på denna sida.

Filer på sidan

Nyheter

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy, se policy.