Bredablick

Vår leverantör av den tekniska och ekonomiska förvaltningen är Bredablick Förvaltning AB.

Kontaktperson hos Bredablick är:
Nicklas Malmstedt
Tel. 073-655 62  27
e-post: nicklas.malmstedt@bredablickgruppen.se

 

 
Har du frågor kring ekonomi eller andra adminstrativa frågor, ring: 010-177 59 00.
 
Betr tekniska frågor, var vänlig ring felanmälan 010-177 59 00 kl 08.30 – 16.00 vardagar (övrig tid tel.svarare) eller www.bredablickforvaltning.se/felanmalan. Naturligtvis kan man alltid tala direkt med fastighetsskötaren, när ni träffar honom i arbete hos oss. Han samtalar gärna för att göra sitt arbete än bättre för oss.
 
Beakta dock att alla ev. tilläggsarbeten utöver de som finns upphandlade i avtalet skall gå genom styrelsen på Rönneå Park.

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy, se policy.