Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Årets Föreningsstämma kommer genomföras genom Poströstning.
Pga att osäkerheten kring Pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årets Föreningsstämma genom Poströstning.
Tillsammans med Kallelsen till Föreningsstämman, kommer information kring genomförandet, liksom formulär för poströstningen bifogas. Årsredovisningen har sedan tidigare delats ut till samtliga medlemmar i deras brevfack.

Kort om vad den tillfälliga lagen innebär vid enbart poströstning utan fysisk närvaro 

  • Styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning.
  • När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
  • Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats om sådan finns. 
  • Vid enbart poströstning ska poströsten ha inkommit till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman. 
  • Vid stämmor med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska skjutas upp till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid. Det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det. 

Aktuella datum för föreningsstämman 2021 

  • Inlämning av skriftlig begäran om upplysning senast den 20 juni 
  • Inlämning av poströster, till Kerstin Strömberg hus 5A, senast den 29 juni
  • Föreningsstämman avgörs den 30 juni.

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy, se policy.